centrum mikroskopickej stomatológie

Pohodlné parkovanie v areáli
WIFI pripojenie
Možnosť platby kartou

Ordinačné hodiny

 • Pondelok
  8:00 - 16.00
 • Utorok
  8:00 - 20:00
 • Streda
  8:00 - 20:00
 • Štvrtok
  8:00 - 16.00
 • Piatok
  8:00 - 16.00

Objednajte sa u nás

Meno a priezvisko
Telefón
Email
Správa
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – Poučenie o právach dotknutej osoby

 

ORADENT, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou ORADENT, s.r.o.

 

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť ORADENT, s.r.o., so sídlom Hrachová 16698/10, 821 05 Bratislava, IČO: 36 847 640, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48409/B. Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy, ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

 

Čo je to poučenie o právach dotknutej osoby? 

Toto poučenie vysvetľuje, ako bude prevádzkovateľ nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste mu poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom na nasledujúce účely:

• Komunikácia s pacientom cez email alebo telefonicky (objednávanie, konzultácie)

• Evidencia pacienta

• Výkon stomatologických zákrokov

 

Aké osobné údaje sú zbierané?

Pre vyššie uvedené účely sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

• Meno a priezvisko

• Dátum narodenia a rodné číslo

• Emailový a telefonický kontakt

• Adresa trvalého pobytu

• Meno predošlého stomatológa

• Údaje o Vašom aktuálnom zdravotnom stave

• Údaje o vykonaných stomatologických zákrokoch

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom stomatologického softvérového vybavenia, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k výkonu stomatologickej starostlivosti.

Vaše osobné údaje budú uchovávane iba na základe Vami udeleného súhlasu a preto v prípade jeho odvolania Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté alebo zlikvidované na základe Vašich pokynov. Odovzdaním, resp. likvidáciou Vašich osobných údajov sa naše spracúvanie Vašich osobných údajov ukončí.

 

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: infos@oradent.sk alebo poštou na adresu: ORADENT, s.r.o., Hrachová 10, 821 05 Bratislava, prípadne môžete o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne u prevádzkovateľa.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ aktualizáciu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: infos@oradent.sk alebo poštou na adresu: ORADENT, s.r.o., Hrachová 10, 821 05 Bratislava.

 

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú ďalej potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a sú po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov môžete osobne, prostredníctvom e-mailu na: infos@oradent.sk alebo poštou na adresu: ORADENT, s.r.o., Hrachová 10, 821 05 Bratislava. 

 

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané prevádzkovateľom, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: infos@oradent.sk alebo poštou na adresu: ORADENT, s.r.o., Hrachová 10, 821 05 Bratislava. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

  

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: infos@oradent.sk alebo poštou na adresu: ORADENT, s.r.o., Hrachová 10, 821 05 Bratislava.

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený a nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Súbory „cookies“ na webovej stránke prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.oradent.sk súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia (počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet, napr. smartphonu alebo tabletu) prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Vaše zariadenie a Vašu IP adresu.

Prevádzkovateľ využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na Vaše zariadenie, zmeňte nastavenie prehliadača. Súbory cookies môžete zo svojho zariadenia kedykoľvek odstrániť.