5
Ambulancií
vybavených najnovšími technológiami
4
Mikroskopy
pre vyššiu kvalitu ošetrenia
1
zubný CT
prístroj pre komplexnejšiu diagnostiku

Dentálny mikroskop ZEISS OPMI

Je našou pravou rukou pri ošetrovaní. Vďaka nemu sa pre ľudské oko neviditeľné stáva viditeľným. Zubné štruktúry, s ktorými pracujeme dosahujú rozmery okolo 0,5 mm a menej, a preto je takmer nemožné bez dostatočného zväčšenia ich rozoznať. Pri ošetrení koreňových kanálikov je mikroskop priam nevyhnutnosťou, ak chceme ošetrovať pod kontrolou zraku. Úspešnosť takéhoto ošetrenia pod operačným mikroskopom je mnohonásobne vyššia ako po bežnom ošetrení.

Zubné CT

Vďaka technologickému pokroku sa stalo zubné CT dôležitým diagnostickým prvkom v moderných zubných ambulanciách. V prípadoch kedy bežný rtg snímok nestačí, zubné CT poskytuje detailnejšie informácie, na základe ktorých vieme lepšie zhodnotiť stav a následne tak upraviť liečbu. Naše zubné CT NewTom Giano je založené na CBCT princípe (Cone Bean Computed Tomography), ktoré využíva rtg žiarenie v tvare kužela, vďaka čomu sa výrazne znižuje pacientska dávka. Využíva sa na diagnostiku nálezov na devitálnych (mŕtvych) zubov pri endodontcikom/reendodontickom ošetrení, na stanovenie kvality kosti v implantológii, ale aj v bežnej chirurgii alebo ortodoncii.

Lupy Eye Mag Pro ZEISS

Detaily sú pre nás dôležité, preto v prípadoch, kde nemôžeme použiť mikroskop, používame v našej ambulancii dentálne lupy so zväčšením minimálne 3,5x. Preventívne prehliadky s lupami zaručujú vyššiu kvalitu a znižujú riziko prehliadnutia aj malých kazov.

Ozónoterapia FotoSan

Ošetrenie fotosanom (ozonóm) je založené na technológii LAD (Light Activated Disinfection), t.j. svetlom aktivovanej dezinfekcii. Jedná sa o kombináciu fotosenzitizéra a červeného svetla. Fotosan produkuje intenzívne červené svetlo o vlnovej dĺžke 630 nm. Fotosenzitizér absorbuje svetlo a prijme energiu. Energia rozbije okolitý vzdušný kyslík na 2 atómy za vzniku reaktívneho O-, ktorý rýchlo a efektívne ničí mikroorganizmy ale aj vírusy, huby a protozoa. To pre nás znamená maximálnu dezinfekciu koreňového systému a zvyšujúcu sa úspešnosť a dlhodobosť endodontického ošetrenia.

3D obturácia koreňových kanálikov

Podstatou endodontického ošetrenia je odstránenie zapáleného alebo odumretého nervu a eliminácia prítomných baktérii na minimum. Dosahujeme to dôsledným opracovaním koreňových kanálikov, následnou dezinfekciou a hermetickým zaplnením biotolerantnou výplňou. Práve vďaka technológii 3D obturácie sa zvyšuje kvalita ošetrenia, najmä v porovnaní s klasickými technikami plnenia koreňových kanálikov.

CAD-CAM technológia CEREC

CAD-CAM alebo Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing, je moderná technológia pre zubné ambulancie, ktorá slúži na zhotovovanie zubných výplní (onlay), polokoruniek (overlay), alebo koruniek a mostíkov. Pri zubnom Cerecu nie sú potrebné odtlačky, keďže systém má vlastný skener, ktorý dokáže odskenované zuby preniesť do virtuálnej 3D podoby. Na základe získaných informácii sa navrhne vhodný tvar korunky a následne sa zubná náhrada vyfrézuje zo špeciálneho keramického bloku. Po farebnej úprave a glazúrovaní je korunka pripravená na nasadenie.

Kofferdam

Kofferdam je tenká pružná blana, ktorá sa používa na izoláciu jedného alebo viacerých zubov od ústnej dutiny počas ich ošetrenia.

Vytvára malé operačné pole, ktoré zabezpečí suché prostredie potrebné na zhotovenie kvalitnej fotokompozitnej (bielej) výplne. Pri endodontickom ošetrení má ešte väčší význam, lebo zabraňuje kontaminácii koreňového kanálika baktériami z ústnej dutiny. Okrem iného pacientovi poskytuje pohodlie a možnosť normálneho prehĺtania.

Kompletné detské vybavenie

Nielen všetko o trochu menšie, ale aj iné dentálne pomôcky a materiály je nutné mať k dispozícii pri ošetrovaní najmenších. Taký plyšový zubatý drak, na ktorom si všetko ukážeme, nie je len hračka. Je súčasťou cesty k vytvoreniu pozitívneho vzťahu dieťaťa so zubnou ambulanciou.