Reendodontické ošetrenie - čo to znamená, ako a kedy sa vykonáva?

Reendodontické ošetrenie - čo to znamená, ako a kedy sa vykonáva?

V Oradente pomáhame aj pacientom, ktorí sú odoslaní svojim ošetrujúcim zubným lekárom v prípadoch, kedy je potrebné vykonať opakované ošetrenie koreňového kanálika, odborne nazývané reendodontické ošetrenie.

Podstatou reendodoncie je detailné odstránenie celej starej, nevyhovujúcej výplne, preliečenie zápalu (eliminácia baktérii) a zhotovenie novej plne funkčnej koreňovej výplne. 

Kedy je potrebné reendodontické ošetrenie?

Reendodotické ošetrenie je výkon, ktorý je indikovaný pri zlyhaní prvotného endodontického ošetrenia. Najčastejšou príčinou zlyhania je nedostatočné odstránenie baktérii z koreňového systému a nedostatočne zaplnený koreňový kanálik v celej jeho dĺžke a šírke. Inou z príčin môže byť zložitá anatómia koreňového systému a s ňou súvisiace komplikácie ako zalomenie koreňového nástroja alebo prehliadnutie nadpočetného kanáliku. Odhaliť štruktúry o veľkosti niekoľko stotín milimetrov voľným okom je takmer nemožné. A práve nájdenie a následné ošetrenie nadpočetného kanáliku môže byť kľúčom k úspechu, pretože nesprávne endodonticky ošetrené zuby sú ideálnym prostredím pre množenie baktérii. V oblasti koreňa tak vzniká cysta alebo neohraničený zápal, šíriaci sa do celého tela. V Oradente si vďaka odbornému tímu, najmodernejším technológiám, 3D röntgenu a operačnému mikroskopu vieme úspešne poradiť aj s týmito komplikáciami.

Ako prebieha reendodontické ošetrenie?

Reendodontické ošetrene je časovo a nástrojovo náročnejšie než endodontické ošetrenie. Postup je podobný ako pri primárnom endodntickom ošetrení, rozdiel je v tom, že pri reendodoncii odstraňujeme pôvodnú koreňovú výplň, nájdeme a opracujeme všetky koreňové kanáliky a odstránime chyby predchádzajúceho ošetrenia (nepravidelnosti v priebehu kanálika, zalomené koreňové nástroje...). Nasleduje dezinfekcia a zaplnenie všetkých koreňových kanálikov a hermetická dostavba zuba.

Nedostatočne zaplnené koreňové kanáliky (červené šípky), kostný defekt vplyvom zápalu (červené krúžky)

Nedostatočne zaplnené koreňové kanáliky (červené šípky), kostný defekt vplyvom zápalu (červené krúžky)

 

  Úspešne vykonaná reendodoncia, odstránenie starej nevyhovujúcej koreňovej výplne, opätovné zaplnenie koreňových kanálikov a výplň korunkovej časti zuba. 

Autor: MDDr. Natália Paličková