Dieťa nespolupracuje. Čo teraz?

Dieťa nespolupracuje. Čo teraz?

Deti, s ktorými sa stretávame u nás v Oradente sú rôzne. Niektoré odvážnejšie, iné bojazlivejšie, niektoré si odniesli nepríjemný zážitok z predošlého ošetrenia boľavého zúbku. My ale chceme, aby každý náš malý pacient k nám chodil bez zbytočného strachu a stresu z ošetrenia.

Psychologická príprava

Prvým našim krokom k zabezpečeniu spolupráce dieťaťa je vstupné vyšetrenie. Hravou formou si ukážeme vybavenie zubnej ordinácie, vyskúšame funkcie kresla, ošetríme zúbky našim plyšovým kamarátom. Dieťatku všetko podrobne vysvetlíme a ukážeme, čím minimalizujeme prirodzený strach z neznámeho. Vyšetrenie samotného dieťatka pozostáva z prehliadky a v závislosti od veku aj röntgenových snímkov. V záujme vybudovania vzájomnej dôvery kazy v prvej návšteve neošetrujeme. Ďalším stupienkom k bezproblémovej spolupráci je absolvovanie detskej dentálnej hygieny. Zúbky vyčistíme, naučíme rodičov aj dieťa čistit aj v domácom prostredí a zároveň si dieťatko zvykne  na manipuláciu s nástrojmi v ústach. Pred prvým ošetrením kazu si celý postup podrobne vysvetlíme a rodiča povieme ako má dieťatko na zákrok doma pripravovať.

Sedácia pri vedomí

U niektorých detí, napriek našej najlepšej snahe, strach pretrváva, prípadne je dieťatko natoľko malinké, že vzhľadom na prirodzený mentálny vývin nie je schopné túto novú situáciu pochopiť. Vtedy je indikované ošetrenie v sedácii. Po podaní medikácie je dieťa pri plnom vedomí. Najväčším benefitom je pre nás fakt, že dieťa si po skončení zákroku na ošetrenie nepamätá, a tým pádom eliminujeme možnosť negatívneho zážitku, a tým sťaženia spolupráce v budúcnosti.

Celková anestéza

Ošetrenie v celkovej anestéze volíme ako poslednú možnosť, keď všetky predošlé pokusy o nadviazanie spolupráce zlyhali. Rizikovosť tejto metódy je vyššia, a teda nechceme detský organizmus zaťažovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ošetrenie prebieha štandardne v ordinácii za účasti anesteziológa. Vrámci jedného termínu sú v tomto prípade ošetrené všetky kazy, v prípade potreby aj zapečatené trvalé stoličky, odstránený zubný kameň. U týchto pacientov musíme byť v rámci terapie radikálnejší, aby sme zamedzili nutnosti podstúpenia rovnakého ošetrenia v blízkom čase.

V prípade, že prvá návšteva vášho dieťatka u zubného lekára nedopadla úspechom nevešajte hlavu. Aj s nespolupracujúcimi detičkami si vieme s vašou pomocou poradiť a časom si nich získať dôveru a vytvoriť pozitívny vzťah.  Tešíme sa na vás.

Autor: MDDr. Zuzana Labachová