Ošetrenie u zubára môže byť príjemnejšie

Ošetrenie u zubára môže byť príjemnejšie

Aj vám vadia u zubára rôzne nástroje v ústach, voda stekajúca do hrdla,obavy z prehltnutia amalgámu, či dávenie sa? Viete, že týmto nepríjemnostiam sa dá predísť? Áno, riešením je kofferdam! Ošetrenie s kofferdamom je nielen príjemnejšie, bezpečnejšie, ale aj kvalitnejšie.

Čo je kofferdam?

Kofferdam je tenká pružná blana, ktorá sa používa na izoláciu jedného alebo viacerých zubov od ústnej dutiny počas ich ošetrenia.Prevlečie sa cez zub, upevní sa na ňom pomocou špeciálnej spony a natiahne sa na rámik. Zjednodušene povedané, zub sa „odčlení“ od ústnej dutiny.

 

Prečo sa používa?

Počas stomatologického ošetrenia sa zubný lekár nesústredí len na zub, ale musí dávať pozor aj na okolité štruktúry, aby neprišlo k ich poraneniu a zasahovaniu do operačného poľa. Preto je potrebné odťahovanie pery, líc, jazyka, odsávanie slín, vkladanie vatových valčekov a tampónov do úst a pod. Pri „vŕtaní“ je tiež nevyhnutné aktívne chladenie vodou, aby neprišlo k prehriatiu a naslednému poškodeniu zuba. Výsledkom je veľa pomôcok v ústach, zatekanie vody do hrdla, nepríjemné chute dentálych materiálov, obavy z prehltnutia...

 

Koferdam sa používa:

1. Pre vašu ochranu – zabraňuje prehltnutiu alebo vdýchnutiu používaných nástrojov, materiálov, čiastočiek uvoľnených pri odstraňovaní starých plomb. Do úst sa vám tiež nedostáva voda, výplachové roztoky, či iné dentálne materiály.

2. Pre vaše pohodlie – vytvára bariéru medzi ústami a samotným zubom, čím dáva pocit, že sa ošetrenie odohráva mimo vašich úst. Nemáte pocit, že vaše ústa sú plné rúk, inštrumentov a tekutín. Môžete jednoducho ležať a relaxovať.

3. Ochraňuje jazyk, pery, líca – zakrýva ich a zároveň mierne odtláča. Nie je teda potrebné ich odťahovanie zrkadielkom, čo býva viacerým z vás nepríjemné. Riziko poranenia týchto tkanív sa minimalizuje.

4. U ľudí so zvýšeným dávivým reflexom pomáha k tomu, aby nedochádzalo k dráždeniu oblastí, ktoré vyvolávajú dávenie.

5. Zabraňuje prieniku baktérií zo slín do ošetrovaného zuba – toto je obzvlášť dôležité pri ošetrení koreňových kanálikov. Ak by sa dostali baktérie do koreňového kanálika, zvyšujú riziko infekcie a znižujú úspešnosť ošetrenia.

6. Zaisťuje suché pracovné pole,  čo je nevyhnutné napríklad pri zhotovovaní bielych fotokompozitných plomb. Ak sa dostane slina na zub alebo plombu, zníži to jej kvalitu a trvácnosť. V ústach nemáte žiadne vatové tampóny.

7. Urýchľuje ošetrenie - nemusíte si neustále vyplachovať ústa, keďže vodu počas vŕtania zachytáva kofferdam a následne sa odsáva. Ošetrenie prebieha plynule bez prerušovania.

8. Zubný lekár má lepší prehľad v operačnom poli, môže sa sústrediť len na ošetrovaný zub, lepšie sa mu manipuluje s nástrojmi a prístrojmi  v ústach, čo má tiež vplyv na výslednú kvalitu ošetrenia.

 

Kedy je možné použiť kofferdam?

Kofferdam je možné použiť pri preparácii zuba (vŕtaní alebo obrusovaní), zhotovení plomb, pri ošetrení koreňových kanálikov, fixácii zubných náhrad, pri bielení zubov.

 

Pre väčšinu ľudí je ošetrenie s kofferdamom naozaj príjemnejšie a lepšie zvládnuteľné. Často sa stáva, že pacient tak zrelaxuje, že v zubárskom kresle dokonca zaspí. Nielen dospelí, ale aj deti majú radi kofferdam.

Autor: MDDr. Simona Lehotská

Foto: MDDr. Ingrid Rehorovská

Model: Nelka