Detské korunky

Detské korunky

Čo vlastne korunka je? S potrebou zhotovenia korunky sa väčšinou stretávame u dospelých pacientov, ale v určitých prípadoch má význam aj v detskej stomatológii. Môžete si to predstaviť ako obal, ktorý nám prekrýva zub a nahradzuje časti chýbajúce v dôsledku zubného kazu, prípadne úrazu. 

 

V akých prípadoch je korunka na dočasný zúbok správnym riešením?

Ide presne o rovnaké situácie, kedy strata pôvodného tkaniva je natoľko rozsiahla, že je defekt nemožné spoľahlivo zrekonštruovať pomocou výplne. Korunky nám rovnako môžu pomôcť v situáciach, kedy sú dočasné zúbky zasiahnuté vadou vznikajúcou v priebehu vývoja. Takéto zúbky vedia často dieťa potrápiť zvýšenou citlivosťou. Prekrytím zablokujeme podnety pôsobiace na nervové zakončenia, sme schopní obnoviť  ich žuvaciu schopnosť  a predchádzame prípadnému prasknutiu zúbka.

Ako detské korunky vyzerajú?

Dospeláci, ktorí majú už takéto ošetrenie za sebou možno práve krútia hlavou, že ošetrenie je príliš náročné, aby to dieťa zvládlo. Na rozdiel od dospelého pacienta, u detí s výhodou využívame korunky prefabrikované. Tieto korunky sú do zubných ambulancií dodávané v sadách obsahujúcich rôzne veľkosti, z ktorých už len vyberáme adekvátnu veľkosť pre danú situáciu. Tým pádom dieťa nemusí absolvovať proces získania odtlačkov reálnej situácie v ústach, ktorý aj mnohí dospelí subjektívne hodnotia ako najnáročnejšiu časť ošetrenia.

U nás v ambulancii využívame 2 typy koruniek. Zadné zúbky ošetreujeme prostredníctvom koruniek z nerezovej ocele. Na predné zúbky  máme k dispozícii korunky zirkónové. Korunky tohoto typu nám zabezpečia okrem funkčnosti aj výborný estetický výsledok.

 

 

foto: MDDr. Ingrid Rehorovská

A ako konktrétne ošetrenie dieťaťa prebieha?

Po podaní anestézie je zúbok jemne ohladený a zmenšený, aby bolo možné korunku nasadiť. Po vytvorení vhodného tvaru nasleduje výber a skúška vhodnej veľkosti. Korunka je vyplnená lepiacim materiálom a nasadená na zúbok. Na záver, po stuhnutí materiálu, je skontrolovaný a prípadne upravený záhryz. Teda ihneď po ošetrení odchádza dieťatko s novým zúbkom, ktorý môže plnohodnotne využívať.

Autor: MDDr. Zuzana Labachová