Má význam ošetrovanie mliečnych zúbkov?

Má význam ošetrovanie mliečnych zúbkov?

Absolvovali ste preventívnu prehliadku a objavil sa u Vášho dieťaťa zubný kaz? Určite viacerých z Vás napadlo, či má vôbec význam zúbok ošetrovať, veď predsa aj tak vypadne. U nás v Oradente veríme, že záchrana každého zúbku má význam!

Prečo ošetrovať dočasné (mliečne) zúbky?

1.      Zabránenie šíreniu infekcie

Zubný kaz je postupný proces, nevzniká zo dňa na deň. Zo začiatku je úplne nenápadný, postupne sa však zväčšuje a šíri sa do hlbších častí zubu. V prípade, že nezasiahneme včas, baktérie spôsobujúce zubný kaz preniknú aj do zubnej drene. Cez zubnú dreň ďalej postupujú koreňom až do kosti, čo sa prejaví silnou bolestivosťou, v niektorých prípadoch až opuchom.

2.      Prenos infekcie na trvalé zuby

Keďže zubný kaz je infekčné ochorenie, jeho prítomnosť v ústach výrazne zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kazu aj na okolitých zuboch. Rovnako ako prítomnosť infekcie v kosti môže narušiť vývoj trvalého zubu čakajúceho na prerezanie.

3.      Strata miesta pre trvalý chrup po extrakcii

Dočasné zuby prirodzene udržujú miesto na zuby trvalé. V prípade, že kazový proces postúpil natoľko, že už nie je možné zúbok opraviť a musí ísť von, ostatné zuby sa môžu poposúvať a tým pádom prichádza trvalý zub o svoje prirodzené miesto v rámci zubného oblúku, a je nutné ho opätovne získať pomocou zubného strojčeka.

4.      Výživa

Pri strate viacerých zubov môže mať dieťa problém s dostatočným rozžuvaním potravy, čo následne môže viesť k tráviacim ťažkostiam.

5.      Reč

Chýbajúce zuby pri vývoji reči môžu narušiť nácvik správneho vyslovovania jednotlivých hlások (najmä sykaviek). Tieto nesprávne naučené pohyby jazyka v dôsledku chýbajúcich zubov môžu následne pretrvávať aj v období stáleho chrupu.

6.      Psychologické hľadisko

V neposlednom rade musíme brať ohľad aj na psychologické hľadisko správneho vývoja dieťaťa. Deti v predškolských a školských zariadeniach môžu veľmi citlivo vnímať chýbajúce zuby, predovšetkým v prednom úseku.

Kedy už nie?

V niektorých špecifických prípadoch už môže Váš ošetrujúci lekár rozhodnúť, že ošetrenie nie je vhodné/potrebné.

1.      Zastavený kaz

Zmenou hygienických návykov, dôkladným odstraňovaním povlaku, prípadne antibakteriálnym pôsobením ozónu  je možné začínajúci kaz minimálneho rozsahu zastaviť. Úspešnosť zastavenia je však nutné pravidelne kontrolovať v rámci preventívnych prehliadok aj pomocou röntgenových snímkou, aby sme mohli v prípade opätovného progresu včas zasiahnuť.

2.      Príliš veľký kaz

V prípade, že kaz je veľmi rozsiahly a nie je možné zub spoľahlivo zrekonštruovať je bezpečnejšou alternatívou extrakcia (vytiahnutie) ako riziko šírenia infekcie.

3.      Kývavosť/blízkosť prirodzenej výmeny

Pri zuboch tesne pred prirodzenou výmenou za trvalé volíme možnosť čakania, prípadne extrakciu, v závislosti od rozsahu procesu.

V prípade, že aj Vášho drobca trápi zubný kaz, radi sa na to pozrieme a skonzultujeme s Vami možnosti ošetrenia a v prípade potreby vyženieme všetkých zubožrútov.

Autor: MDDr. Zuzana Labachová