Zubné CT, kedy a prečo je dôležité?

Zubné CT, kedy a prečo je dôležité?

Súčasná doba prináša obrovský rozvoj technológií, ktoré umožňujú výrazné zvýšenie kvality diagnostiky a následnej liečby. Vývoj moderných technológií nastáva aj v zubnom lekárstve, kde je jedným z najväčších prínosov pre diagnostiku možnosť 3D röntgenového vyšetrenia – CBCT.  Zubný 3D röntgen umožňuje lekárom zobraziť anatómiu zuba z rôznych uhlov, a tým vopred určiť a predchádzať neočakávaným komplikáciám pri liečení zubov. 3D snímok tak dokáže ušetriť pacientovi čas v zubnom kresle a pomáha mu pochopiť, aké ošetrenie je nevyhnutné pri liečbe jeho stavu. Pre zvyšovanie starostlivosti o pacientov je aj naše pracovisko vybavené moderným röntgenovým prístrojom CBCT (Cone Beam Computed Tomography) pre zhotovovanie 3D snímok pacientov.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI KLASICKÝM CT A CBCT?

Rozdiel oproti bežným CT prístrojom v nemocniciach je v zdroji a detekcii žiarenia. Klasické CT využíva tzv. vejárovité RTG lúče, ktoré sú detekované na relatívne úzky detektor. Vznikajúci obraz je skladaný po jednotlivých vrstvách (rezoch) v závislosti od veľkosti snímanej plochy a veľkosti CT detektora. Veľkosť snímanej plochy je niekoľkokrát väčšia než veľkosť detektora, preto RTG lúč klasického CT prístroja rotuje v tzv. špirálach okolo snímaného pacienta pre vytvorenie 3D snímok v porovnaní s CBCT.

 

CBCT röntgeny vysielajú lúče v tvare kužeľa (CB = cone beam = kužeľovitý lúč), ktoré sú detekované na široký štvorcový alebo obdĺžnikový detektor. Veľkosť detektoru je dostatočne veľká pre pokrytie celej veľkosti snímanej plochy, vďaka čomu stačí, aby röntgenka obehla okolo snímaného objektu (pacienta) len raz. Vďaka tomu je radiačná dávka 50-krát nižšia, vyšetrenie je rýchlejšie a rozlíšiteľnosť snímok je lepšia.

Pri zubnom CT si dokážeme zvoliť veľkosť objemu vyšetrovanej oblasti, a tak priestorovo zosnímať napr. len hornú čelusť, dolnú čelusť alebo len určitú skupinu zubov s priľahlou kosťou.

CBCT umožňuje zubnému lekárovi plastickejšie a detailnejšie priestorové videnie, ktoré nám 2D zobrazenie v podobe ortopantomogramu (OPG) nemôže ponúknuť. Klasické 2D môže podávať skreslené informácie, pretože za sebou sa nachádzajúce útvary sa zobrazujú do jedného miesta. OPG však naďalej tvorí významnú súčasť základného stomatologického vyšetrenia, pretože sa jedná o prehľadný snímok pre hodnotenie kostných tkanív a zubov oboch čeľustí, nosovej dutiny, čeľustných dutín a temporomandibulárneho (čelustného) kĺbu. Je prínosné v diagnostike vývoja chrupu, rôznych zápalov, cýst, zlomenín, pri diagnostike ústupu kosti pri parodontitíde, zmien kostnej štruktúry v dôsledku zápalu alebo úrazu.

 

KEDY JE VHODNÉ ZHOTOVENIE 3D RTG SNÍMKOV?

     Implantológia – CBCT je veľmi významné pri zhodnotení kvality a kvantity kosti, pri výbere vhodného typu, veľkosti implantátu, smeru a miesta jeho zavedenia. Toto vyšetrenie je v súčasnosti prakticky podmienkou pre bezpečné zavedenie zubného implantátu.

2.     Chirurgická extrakcia (vytiahnutie) zuba múdrosti alebo retinovaných (do úst neprerezaných)  zubov – CBCT zobrazuje presnú polohu týchto zubov k čeľustnej dutine v hornej čeľusti a k nervu v dolnej čeľusti. Časťou sánky totiž prebieha nerv v nervovom kanáli, ktorý prenáša senzitívne informácie z oblasti dolnej pery a brady a prebieha často v tesnej blízkosti koreňov týchto zubov. Pri využití 3D priestorového snímku teda podstatne klesá riziko poškodenia nervu pri extrakcii a následné komplikácie.

3.      Endodontické/reendodontické ošetrnie – CBCT umožňuje detailné zobrazenie často veľmi zložitého priestorového usporiadania systému koreňových kanálikov. 3D CT nám zobrazuje anatómiu vnútorného priestoru zuba, počet a priebeh jednotlivých koreňových kanálikov, prípadne prítomnosti resorpcie, perforácie, nálezov na devitálnych zuboch a pod.

4.      Parodontológia – CBCT poskytuje aj cenné informácie o rozsahu poškodenia kosti v okolí zubov, vrátane presnej lokalizácie postihnutia, je teda možné nastaviť cielenú liečbu.                                   

5,  K ďalším menej častým indikáciám patria diagnostika cudzích telies a nádorov, ortodoncia, ochorenie čeľustného kĺbu či forenzná stomatológia.

 

 


Autor: MDDr. Natália Paličková