Prečo je dôležité zhotoviť röntgenové snímky zubov?

Prečo je dôležité zhotoviť röntgenové snímky zubov?

Zubný lekár pri vizuálnom vyšetrení za pomoci zrkadielka a sondy vie spozorovať len časť ochorení ústnej dutiny. Dokonca ani s tými najlepšími očami nevidí priestory medzi zubami, pod plombami a už vôbec nie časti zubov a ich okolie, ktoré sú schované pod ďasnom v kosti. Preto je potrebné doplniť vizuálne klinické vyšetrenie aj zhotovením rtg snímok.

Rtg vyšetrenie je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vyšetrenia dutiny ústnej. Je významou pomocnou diagnostickou metódou, vďaka ktorej vie zubný lekár dostatočne zhodnotiť aktuálny stav orálneho zdravia a následne navrhnúť vhodný liečebný plán. Pomáha odhaliť mnohé problémy, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Okrem diagnostiky sa používa tiež na sledovanie a posúdenie úspešnosti liečby.  Zhotovenie rtg snímok je bezbolestné a pri správnom nastavení a použití ochranných pomôcok aj bezpečné.

RTG snímky pomáhajú odhaliť:

  • zubné kazy v medzizubných priestoroch
  • zubné kazy pod plombou alebo korunkou
  • ochorenie parodontu (paradentózu)
  • zápal v kosti okolo koreňov zubov
  • ložiská fokálnej infekcie
  • neprerezané zuby
  • cysty, tumory
  • nadpočetné/nezaložené zuby
  • zápal prínosových dutín
  • ochorenia temporomandibulárnych kĺbov

RTG u detí

U detí je zhotovenie rtg snímok rovnako dôležité ako u dospelých. Pomáha pri diagnostike „skrytých“ kazov, úrazov, či pri monitorovaní rastu trvalých zubov. Nakoľko je progresia zubného kazu u detí často rýchly proces, už aj malé deti cca od 3 rokov, ktoré majú uzatvorené medzizubné priestory, by mali absolvovať záhryzové snímky, vďaka ktorým sa dajú zistiť a včas ošetriť už začiatočné štádiá zubného kazu. U detí od cca 6 rokov je vhodné zhotoviť panoramatickú snímku, podľa ktorej zubný lekár získa prehľad o prítomnosti zárodkov trvalých zubov. Nie je nezvyčajné, že na ňom objaví nezaložený, nadpočetný  alebo zlým smerom sa vyvíjajúci zub. Vďaka týmto zisteniam sa dá predchádzať vznikom komplikovaných chýb postavenia zubov.

Ako často treba zhotoviť rtg snímky?

Rtg snímky by sa mali zhotoviť u dospelých a detí nad 6 rokov vždy pri vstupnom vyšetrení. Základom je panoramatická snímka a záhryzové snímky. V prípade potreby sa môžu doplniť ďalšie typy snímok – periapikálne alebo CBCT. Raz ročne pri preventívnej prehliadke odporúčame absolvovať záhryzové snímky kvôli diagnostike kazov. Vzhľadom na to, že každý človek je jedinečný, potreba dentálnej rádiografie môže byť určená len na základne dôkladného vyšetrenia a anamnézy. Preto sa typ, počet, či interval rtg snímok môže líšiť.

 

Bez rtg vyšetrenia zostávajú často mnohé problémy v ústnej dutine neodhalené, nakoľko ich zubný lekár pri vizuálnom vyšetrení nemohol vidieť. Rtg vyšetrenie predstavuje veľký prínos pri včasnej a komplexnej diagnostike ochorení ústnej dutiny a  pomáha tak predchádzať zbytočným problémom a komplikáciám, ktoré si často vyžadujú náročnejšiu liečbu. 

Autor: MDDr.Simona Lehotská