Protetické ošetrenie

Protetické ošetrenie

Aplikujeme pokročilé zubné techniky na zabezpečenie kvality, odolnosti a prirodzeného vzhľadu každej nami zhotovovanej zubnej náhrady:

  • Overlay - šetrná obnova poškodeného zuba so stratou jedného alebo viac hrbčekov
  • Korunky a mostíky - fixné náhrady v prevedeniach kovokeramika, celokeramika a zirkónoxid
  • Estetické fazety - korekcia farby a tvaru predných zubov
  • Snímateľné náhrady - na doplnenie väčšieho počtu chýbajúcich zubov, živicové, skeletované
  • Dlahy pre športovcov, dlahy proti bruxizmu (škrípaniu zubov)

 

Vďaka CAD-CAM technológii so skenerom a vlastnou frézou, vieme zabezpečiť presnú a kvalitnú prácu za rýchly čas. Klasické odtlačky, ako kedysi, už nie sú nutné. Pri rozsiahlejších protetických výkonoch spolupracujeme s najlepšími zubnými technikami na Slovensku a v Čechách.