Celková anestézia

Celková anestézia

Naša zubná klinika ponúka možnosť absolvovania stomatologických zákrokov v celkovej anestézii. Takýto postup umožňuje zvládnutie neprekonateľného strachu zo zubného ošetrenia u detských ale aj dospelých pacientov, u ktorých iné metódy zvládania strachu neboli úspešné. Pacient v celkovej anestézii nie je pri vedomí, a teda nevníma bolestivosť a ani iné nepríjemné podnety súvisiace s ošetrením.

 

Po úvodnej konzultácii je zákrok naplánovaný so spolupracujúcim anesteziológom. Po absolvovaní predoperačných vyšetrení na zaručenie bezpečného priebehu, prichádza pacient ráno na kliniku, kde sú mu podané medikamenty potrebné na uvedenie do narkózy. Počas zákroku sú ošetrené všetky zuby, vyžadujúce lekársky zásah, aby sa minimalizovala nutnosť absolvovania celkovej anestézie v blízkej budúcnosti. O niekoľko hodín neskôr pacient odchádza priamo domov aj s novým a zdravým úsmevom.