Ošetrenie bez vŕtania

Ošetrenie bez vŕtania

Biologicky orientovaná stomatológia

 

Čo stvorila príroda sama, je vždy lepšie ako to čo stvorí človek.

 

Novodobá biologicky orientovaná stomatológia sa zameriava na zachovanie vlastných zubných štruktúr ako je sklovina a dentín. Aj my sa riadime touto filozofiou. Lebo čo stvorila sama príroda, je vždy lepšie ako to čo stvorí človek. Dbáme na prevenciu, remineralizáciu a možnosť ošetriť počiatočné kazové lézie bez vŕtania (tzv. no drilling dentistry). Lebo bez vŕtania znamená bez nezvratného poškodenia zubu. Hovoríme o takzvanej biologickej dani, ktorú musíme obetovať v prípade klasického ošetrenia (vŕtania) zubného kazu.

 

Zdravie považujeme za jedinečné a zubné štruktúry tiež.

 

Prevencia je ako vždy základom. Ak ale vzniknú počiatočné demineralizácie (odvápnenia), máme možnosti ich ošetriť bez straty zubných tkanív. Aktívne sa venujeme remineralizácii a ozónoterapii.

ICON

Metóda ošetrenia oblastí so stratou minerálov pomocou špeciálneho materiálu, ktorý do oslabených miest zatečie a vyplní ich. Túto metódu vieme využiť na ošetrenie začínajúceho zubného kazu alebo na zmiernenie neestetických bielych škvrniek vzniknutých po ortodontickej terapii alebo v priebehu vývinu zuba.

Remineralizačné dlahy

U pacientov s vysokou kazivosťou využívame individuálne zhotovené dlahy, pomocou ktorých vieme lokálne zvýšiť koncentráciu flouridov, zvýšiť odolnosť tvrdých zubných tkanív a tým znížiť náchylnosť zubov k zubnému kazu.

SDF

Impregnácia pomocou častíc striebra dokáže zastaviť proces zubného kazu, a tým pádom potrebné ošetrenie oddialiť. Pri tejto metóde je ale nutné počítať s tmavým zafarbením, a preto je určená na použitie v dočasnom chrupe.

Smart technika

Táto technika je kombináciou aplikácie SDF s ručným exkavovaním zubného kazu a následným vyplnením pomocou skloionomérneho cementu. Využívame ju u detí s veľmi obtiažnou poluprácou na prekytie väčších defektov. 

Hallova technika

Rovnako metóda ošetrenia dočasného chrupu, kedy zub zasiahnutý zubným kazom prekryjeme korunkou z nerezovej oceli, čím zamedzíme prístupu baktérii a proces zastavíme. 

Samozrejme nie vždy sa dá zub ošetriť bez vŕtania. V prípade, že je už kaz nutné ošetriť preparáciou, práve vďaka mikroskopu môžeme byť miniivazívni. Na zhotovenie výplne využívame technologicky najvyspelejšie materiály, ktoré sa najviac približujú vlastnostiam prirodzených štruktúr. Nie je nám jedno ako výsledná výplň bude vyzerať. Dôležité je, aby bola nielen estetická, ale aby bola plne funkčná, a tak spĺňala parametre artikulácie. Vyvarujeme sa tak budúcim bolestiam temporomadibulaŕného kĺba alebo nadmernej atrícii (ošúchaniu) zubov.